Gıda Güvenliği Politikası

  • Gıda güvenliği politikamız; müşteri ve tüketicilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak, kaliteli ve güvenli ürünler üretmektir.
  • Gıda sektöründe müşteri ve tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini en üst seviyede karşılayan güvenilir bir firma olmayı, 
  • Güvenli gıda üretimi ile sektörün önde gelen kuruluşlarından biri olmayı,
  • Yasal şartlara aynı zaman da müşterilerimiz ile karşılıklı görüşmeler sağlayarak, “Önce İnsan Sağlığı”nı düşünerek gıda güvenliği şartlarına uymayı ve ilke edinmeyi,
  • Kuruluşumuzun tüm proseslerinin tüm seviyelerinde açıklanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini benimseyerek, sürekli uygunluğun gözden geçirilmesini görev edinmeyi,
  • Başta müşterilerimiz olmak üzere, iç ve dış iletişimimizi uygun ve anlaşılır bir dille sağlamayı,
  • Politikamız doğrultusunda çalışmalarımız ile hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm eğitimleri vermeyi, uygun çalışma ortamını sağlamayı ve bunu teknoloji ile destekleyerek bir aile olmayı taahhüt ederiz.